Той умираше от нелечима болест, но се оправи и ме напусна