Какво да правиш, ако мъжът ти те вбесява…

промоции

Той е човекът, когото обичаш и c когото живееш. Той е човекът, който може да те разтопи с три думи и да те ядоса с една! Ако и ти, като милиони други жени, се чудиш защо с времето партньорът или съпругът ти се превръща в най-дразнещото същество на планетата, тук ще получиш отговорите…

Светът е пълен с хора, които те ядосват – груби продавачки, глухи фризьори… И като че ли те не са достатъчни, гаджето ти също има куп навици, които ти качват кръвното, нали? Експертите обясняват защо се получава така:

ПРЕСИЩАНЕТО

Именно нещата, които са ти се стрували привлекателни у парт­ньора ти в началото на връзката, с времето започват да ти се виждат дразнещи. Ако отнача­ло ти е харесвало, че той е сдър­жим u хладнокръвен, ще започнеш да се оплакваш, че не умее да спо­деля чувства. Ако те е впечатля­вала кариерата му, ще започнеш да го смяташ за работохолик. Кол­кото по-често партньорът ти проявява дадено качество, тол­кова по-досадно ще ти се стру­ва то. Психолозите измислиха име за това състояние – „хедонистич­но преобръщане с обратен знак“. Механизмът на хедонистичното преобръщане е уникален за чове­ка – той ни позволява да преобра­зуваме повтарящи се негативни усещания, като например люте­нето на чушката, в удоволствие. Този процес обаче може да про­тече и наопаки – например, гадже­то ти сигурно се радва, че пола­гаш педантични грижи за външ­ния си вид, но след време може да възприеме усилията ти като пре­калена суета. Ако в началото на връзката ти си харесвала кроткия и безконфликтен темперамент на приятеля си, в един момент можеш да го изтълкуваш като мекушавост. Много жени първона­чално са очаровани от грижовния маниер на новите си ухажори, но след години съжителство започ­ват да смятат, че загриженост­та всъщност е претекст за нала­гането на тотален контрол.

ПОВТОРЕНИЕТО

Ежедневното ни поведение е изпъстрено с малки лични осо­бености, за които не си дава­ме сметка. Те обаче „избождат очите“ на хората, с които делим дома и живота си. Психо­лозите са установили, че имен­но дребните, но чести случки, като например оставянето на косми по мивката, се натруп­ват в паметта на партньори­те и засенчват много по-важни блага във връзката, като чест­ността, нежността и прочее. Правилата се определят от т.нар. теория на равенството – ако смяташ, че във връзката ти има равнопоставеност, ще си склонна да се дразниш по-мал­ко от досадните навици на мъжа с теб. Ако обаче имаш усещане­то, че винаги ти правиш всич­ки компромиси, с времето жела­нието ти да мърмориш по дреб­ни поводи ще расте. Семейните консултанти ще ти кажат, че огромното раздразнение, което изпитваш, когато партньорът ти отново си забрави чорапите на пода, се фокусира именно вър­ху тази дребна случка, защото не си готова да се изправиш пред истинските причини за неудо­влетворението си от връзката.

ИДЕИТЕ ЗА ЛЮБОВТА

По-точно, грешните идеи за любовта. Много момичета порастват с убеждението, че желанията им са закон и ако един мъж ги обича, той трябва да се вмести в шаблона за Госпо­дин Идеален. Те започват връз­ките си с това очакване и оста­ват много разочаровани, когато партньорите им не се променят напълно, за да им угодят. Списъ­кът от дразнещите качества на избраниците им става все по- дълъг, при това не защото мъже­те действително са безподоб­ни мърлячи, а защото представа­та на тези момичета за щаст­лива връзка е нереална и инфан­тилна. Често биват ядосвани от партньорите си и тъй наре­чените „спасителки“. Те мето­дично се обвързват с „лоши мом­чета“, защото смятат, че със силата на любовта си ще ги про­менят към добро. Тъй като обаче любовта не е прах за пране и не може да превърне една личност в белоснежен и приятно аромати­зиран чаршаф, усилията им ряд­ко са успешни. Неудовлетворе­нието се трупа, но силното чув­ство за мисия кара тези жени да посвещават години в опити да облагородят даден партньор, докато накрая нямат избор и остават с него, вечно прибира­щи мръсните чорапи от килима. И така, ако забелязваш, че все­ки път се опитваш да трансфор­мираш новото гадже в „жела­ния модел“, или пък се залавяш да го „посветиш в правата вяра“, бъди предупредена – ще имаш изобилни поводи за мърморене.

***

Над 70% от европейките в стабилна връзка посочват за най-дразнещи „хигиенните навици“ и „неподредеността“ на мъжете си, докато 40% от европейците смятат, че „клюкарстването и подмолността“ са най- нетърпими сред дамите, следвани плътно от „дребнавостта“ (35%) и суетата (28%).

Магазин за красота и здраве

Прочетете още:

Добавете коментар