Е няма такъв гений на инженерната мисъл като тези балкони в Русия! 100% СМЯХ