Татко е виновен за моята самота, за съжаление не мога да променя нищо