Научете детето само да се справя с изпитите в живота

Родителите не бива да стресират детето с прекомерни амбиции, а да изяснят кои са реалистичните цели, казват психолозите

дете изпит Най-важно в детска възраст е родителите да възпитават детето с доверие към неговите възможности, да го насочват и да го подкрепят в добрите му желания, да насърчават неговата самостоятелност и свобода, като, разбира се, очертаят рамки и правила. То трябва да опитва и да греши, за да стане самостоятелно. Така само ще осъзнае, че отговорността за изпита и резултата от него са важни за собственото му развитие.

В този период е важно така да се разпредели графикът на Заниманията му, че когато сяда да учи, да е отпочинало, или ако е било преди това на училище, да има време за дейности, различни от училищните. Добре е мястото За подготовка да е „чисто“ – без джиесем, телевизор, компютър, радио, както и бюрото да не е насочено към прозореца, защото ученикът ще се разсейва. А тишината е най-добрият помощник за запаметяване на уроците. Важно е детето първо да учи по-лесните задачи и след това трудните, за да не се отчае в началото. Обяснявайте му, че знанията се трупат стъпка по стъпка. Стимулирайте го да пише и да учи известно време, след това да почине или да поучи малко по друг предмет. Направете ориентировъчна схема какъв обем от информация да минава дневно и кога да спре. Обяснете му, че при Затруднения винаги може да се обърне към вас за съвет, или ако е необходимо – към частен учител. Разделяйте основната задача на по-малки. Учете го накрая да обобщава наученото и само да синтезира знанията си. Важно е да не „висите на главата му“, докато усвоява материала. В края на всеки ден поощрявайте усилията му с добри думи. След това разредете похвалите, за да не учи само заради тях. Материалната стимулация е по-добре да се избягва.

Добра идея е да отбележите на календара с червено датите на предстоящите тестове. Така, минавайки покрай него, малкото ще се подсеща и ще се амбицира да учи.

Обяснете на детето колко е важно да чете внимателно упътванията и условията на задачите по време на теста.

Кажете му, че е важно първо да изключи всички отговори, които знае със сигурност, че са грешни, и тогава по-лесно ще реши кой е верният. Стимулирайте го да разсъждава.

Много е важно в дните около изпитите детето да се храни с качествена и пълноценна храна – яйца, ядки, риба, пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци. На умствената дейност и паметта помагат орехите, авокадото, боровинките. Не го изпращайте на изпит, без да е закусило, пише „За жената“.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар