Предпочитам да съм сама, отколкото да слугувам на друг