„Аз печеля повече от него и той видимо се потиска.“

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Според проучване на списание Forbes жените в последно вре­ме завладяват все повече и пове­че традиционно мъжки попри­ща и се справят с тях по-добре от колегите си мъже. Междувре­менно у партньорите им недо­волството от това ново нера­венство расте. Ако ти получа­ваш по-добро възнаграждение или имаш по-престижна работа от мъжа си, вероятно вече си изпи­тала нещо подобно на собствен гръб. Ето как да преодолееш това минно поле от емоции с минимал­ни травми:

ВАРИАНТ А

Първо, дай си смет­ка какво изпитва той. Завист, фрустрация, болезнена нужда да се сравнява и съревновава с теб – не звучи много благородно, но всич­ки хора изпитват подобни емо­ции понякога. Вашето положение обаче е дори по-мъчително. От една страна, мъжете не са възпи­тани да приемат жените като конкуренция. До сравнително ско­ро нашият пол просто „не караше в същата лента“, така да се каже. Сега обаче мъжете ежедневно трябва да се сблъскват с факта, че на пазара има нови, много по- мотивирани играчи, въоръжени с хьс, червило и токчета. От дру­га страна, мъжете са йерархич­ни същества и притежанието на власт над определена „тери­тория“ е от огромно значение за тях. Как един мъж измерва влас­тта си? Понякога чрез физическа­та си сила, но много често чрез позицията си на работното мяс­то и финансовата си независи­мост. Тези ресурси му дават въз­можност да взема решения, да се разпорежда с дома си, да смята, че той се грижи за теб, за семей­ството. Когато тези устои оче­видно са му отнети от твоя просперитет, няма как егото му да не бъде разтърсено. Така че, ако го чуеш да мърмори, не бързай да реагираш с раздразнение и да го обвиняваш в сексизъм. Той не се ядосва на теб, а на себе си, ако ще да казва обратното. Уви, да осъз­наваш това, само по себе си не е достатъчно, за да се измъкнеш от кашата. Много често мъж, който се чувства застрашен от успеха ти, подема тактики на саботаж – например започва да се оплаква, че не му обръщаш внимание, защо­то обичаш работата си повече. В най-лошия случай започва да те обвинява, че занемаряваш домакин­ството – ако се стигне дотам, изобщо не трепвай. Хладно и любезно му съобщи, че ако иска нещо изпрано, може да си го изпе­ре сам или да се върне при майка си. Това или ще го отрезви, или ще го разсърди окончателно. Ако се случи второто, дали пък не е време да се замислиш за бъдеще­то ви и трябва ли да го прекар­ваш с тотален мухльо?

ВАРИАНТ Б

И двамата знаете, че проблемът е в неговото само­чувствие. Ти вече си видяла, че опитите ти да го убедиш, че „не ти пука“ и „не си с него зара­ди заплатата му“, че „ви свърз­ват по-важни неща“ и ти „го обичаш все така“, изобщо нямат ефект. Нямат ефект, защото не е важно какво мислиш ти, а кол­ко обезценен субективно се чув­ства той. Пътищата са два – първият изисква хладнокръвие и търпение от твоя страна. Просто му дай време да „смели“ тревогите си и не се дръж раз­лично с него. Не се опитвай да го окуражаваш и да бъдеш нарочно мила с него, не скривай постиже­нията си и не го хвали излишно. Бъди готова да понесеш някол­ко прояви на тъпа дръпнатост или враждебност от негова страна и без да губиш надежда, го изчакай да преболедува тази драма. Вторият начин изисква известна смелост, както и убе­деност, че той може да понесе открит конфликт по темата с достатъчна зрялост. Накратко: постави въпроса ребром. Попи­тай го как се чувства от това, че ти имаш по-добра кариера към момента. Признай, че според теб това го напряга и се отразя­ва зле на отношенията ви, и го увери, че просто искаш да знаеш и си готова да приемеш истин­ските му чувства по въпроса, колкото и да са му неудобни за обсъждане. Веднъж „проветрил мазето“ от завист и чувство за непълноценност, той ще бъде много по-отворен да проумее, че разликите в професионалните ви биографии далеч не са краят на света.

И още как да реагираш ако ти се случи тази ситуация: Най-добрата ми приятелка е… влюбена в мен! Ами сега?“

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар