Напуснах го завинаги – държеше се отвратително с мен