Защо се нуждаем от любовта и защо ни липсва?

Искам да споделя с вас някои свои размисли за лю­бовта, защото се нуждая от нея и тя много ми липсва.

starec lubovЕдна безкрайно нежна, романтична и чувствена жена би могла да бъде ис­тински щастлива единстве­но и само ако се срещне с безкрайно нежен, романти­чен и чувствен мъж, който също като нея да бъде верен и всеотдаен в любовта и с когото да се допълват вза­имно. Аз съм такъв, затова искам да се обърна към представителите на двата пола с думите:

Скъпи приятели, никога не спирайте да вярвате в сила­та на любовта. На този свят няма по-съвършено усеща­не от това да обичаш и да бъдеш обичан. Ане трябва да търсиш човека, с когото можеш да живееш, а този, без когото не можеш.

На 51 г., 72 кг, 176 см съм, имам 28-годишна щастливо омъжена дъщеря, с чиято майка отдавна сме разведе­ни. Живея и работя в село, намиращо се в Югозападна България, близо до Сандан­ски. Родителите ми почина­ха и съм сам в къщата, ос­танала ми от тях. Желая да се запозная с благоразум­на, нежна и добродетелна жена, с която да създадем щастливо семейство. Ще завърша посланието си със „Спомен от бъдещето“. Това е писмо, с дата 26 май 2017 г., което бъдещата ми съпру­га ще напише до бивша своя приятелка:

* * *

СПОМЕН ОТ БЪДЕЩЕТО

Скъпа, знаеш ли, откакто се омъжих за Петър, имам усещането, че съм напълно ново създание. Божествена­та любов, протичаща през вот, правейки съпоставка между всички други двойки и техните взаимоотноше­ния, от една страна, и меж­ду мен и моя Петьо, от дру­га, виждам огромната раз­лика и душата ми бушува от емоции. Затова често смехът ми се примесва със сълзи от неземно щастие. Нежността, с която той ме обгръща, наистина ме оза­дачава и напоследък все по-често се питам – дали пък не съм някакъв ангел?

С цялата ми обич и не­жност!

Твоята приятелка

* * *

Очаквам писмата ви на ад­реса, който е посредничес­ки – с. Плоски, общ. Санданс­ки, ул. „Никола Парапунов“ 4, Радослав Стоилов (за Петър)

Петър

 

Свършат ли парите, свършва и любовта

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар