Колкото повече приказки четете, толкова по-възпитано ще е детето!