Не всичко в леглото е като в п*рно филмите

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Докато си говорехме по женски, една приятелка се изпусна, че с мъжа й се редували – веднъж секс за нея, следващия път – секс за него.

intimna skuka

Зачудих се какво означава това и тя ми обясни. Той бил нетърпелив, вина­ги претупвал увертюрата и нямал време да й доставя удоволствие, като я целува там, долу, а тя от своя стра­на невинаги била на кеф да му прави френска любов. Понякога пък много се вбе­сявала от капризите му – обърни се по корем, сега си сложи краката на рамене­те ми, ела върху мен…

Затова се разбрали да се редуват – веднъж тя прави всичко за него, без да се муси и без да протестира, а следващия път той се „жер­тва“ за нейното удоволствие – без подканяне и без да се жалва, че се е „минал“.

Тази история кой знае защо силно ме впечатли. Гледай ти – някои хора са така сговорчиви, че дори и в секса могат да стигнат до споразумение и до някакъв вид сделка. Какво пък, няма лошо. След като един мъж и една жена живеят заедно и всеки ден за нещо се спо­разумяват – ти измий съдо­вете, аз ще изхвърля боклу­ка; ти виж на децата домаш­ните, аз ще пусна перална­та; ти изглади, аз ще напа­зарувам, с какво е по-раз­личен сексът от изброено­то? Нали той също е част от съвместния живот и е важ­но и двамата да са задово­лени и да им е хубаво по равно. Ала не може ли дру­гояче, както във филмите, където всичко е точно, кра­сиво и се случва безумно лесно?

Замислих се колко много неща в любовното ложе не са като във филмите – все нещо се обърква и услож­нява. И ако държиш да след­ваш филмовите модели, сто на сто ще се разочароваш. Кои са тези неща ли? Ами например позите. Съвре­менните сексуални съветни­ци единодушно препоръч­ват повече разнообразие в техниките и гледат отвисо­ко и с присмех традицион­ната мисионерска поза. Вярно е, че в „Кама сугра“ има около стотина пози, но ако човек реши да се вгле­да, неминуемо ще открие, че 90 от тях са вариант на десетината, познати на чо­вечеството от памтивека.

Всъщност друго е съществе­ното – в голямата си част позите в „Кама сутра“ изис­кват голяма гъвкавост и ак-робатични умения.

Ами в порно филмите? Там едни уж обикновени жени биват извивани, мач­кани, усуквани, прегъвани и почти удавяни накрая – не с вода, естествено. И мъже, които часове наред употре­бяват пениса си като земе­делско сечиво, което не знае умора и изхабяване. Може ли това да се случи наистина? Не, разбира се.

В порно филмите има и други неща, които озадача­ват. Коя жена може да прави секс, обута с обув­ки, чиито остри и високи токчета могат да извадят очите на партньора й? С прашки, които – по разби­раеми причини – не се сва­лят до края, а мъжът не­прекъснато дърпа, къса или отмества еластичното парченце плат встрани, за да се добере до заветното място. Ами задължишпиа та дълга коса, която не­прекъснато пречи, а на­края щедро е поръсена със сперма? Нима това е мо­дел?

Секс преживяване спо­ред романтичните филмо­ви канони пък означава много ароматни свещи край леглото, шампанско и ягоди между целувките, течен шоколад и банани, размачкани върху тялото на другия…

Признавам си – и аз опи­тах веднъж-дваж да създам палава атмосфера по този начин. Но до ден днешен си спомням как се ядосвах и разпитвах на другия ден знае ли някой как се изпира спално бе­льо, покапано с восък, пло­дов сок и шоколад?

Отново се връщам на ис­торията в началото. Да по­зволиш на любимия да бъде щастлив по своему, дори и в мисионерската поза, не е чак такава ерес, повярвайте ми.

 

 

Всичко за тънкостите на еротичния ордьовър

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар