Грандиозните грешки на великите личности

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ
 • Птоломей злъчно се е надсмивал над теорията за въртенето на земята, намирайки я за смехотворна, и че на същото мнение са били и Платон, и Архимед.

greshkite na velikite

 • Тълпата едва не разкъсала Анаксагор за това, че той смятал, че слънцето има малко по-големи размери, отколкото Пелопонес.
 • Академик Бабиле определил телеграфа на Морз като безсмислено изобретение.
 • Химикът Дъви обявил газовото осветление за немис­лимо.
 • Когато Грей предложил да се приложи Ватовото от­критие към железниците, всички учени заявили, че това е химера.
 • Когато Харви открил кръвообращението, ученият Ги Питан, а с него и целият факултет, го нарекли полуумен.
 • Първото откритие на Пастьор предизвикало смях сред учения свят.
 • Когато химикът Лавоазие открил, че въздухът се състои от кислород и азот, то членът на академията химикът Боме, който е изобретателят на аерометъра, заявил, че щом като в течение на 2000 години се смята, че стихиите са четири: огън, въздух, земя и вода, то нито една от тях не може да бъде разложена на елементи – следователно и твърдението на Лавоазие трябва да бъде определено най-малкото като абсурдно.
 • И самият Лавоазие не бил чужд на погрешните отри­цания. Когато с него заговорили за метеорите, той казал, че от небето камъни не могат да валят.
 • Когато Галвани в 1791 г. заканвал по балкона си в Болоня жаби, за да ги суши, та да приготви за туберкулозната си жена бульон и открил явлението, наречено на неговото име галванизъм, той получил от учениците прякора „учител по жабешки танц“.
 • В отговорите на Академията на науките от 13 юни 1873 г. може да прочетете, че Дарвин е бил отхвърлен като кандидат за академик, а на негово място бил избран някой си Довен, който с нищо, освен с името си в списъците на академиците, не е известен на света.
 • Когато в Парижката академия на науките бил представен първият фотограф, един от членовете на академията възкликнал по адрес на това изобретение с една много ругателна дума…   .
 • Людовик XVI-ти вечерта на 14 юли 1789 п, не подо­зирайки, че този ден е бил съдбоносен и за него, и за държа­вата, записал в дневника си: „Нищо за отбелязване – и на лов дори не отидох.“
 • При откриване на първата железница, Тиер заявил:

„Не се тревожете, господа, тези играчки, в краен случай, може би ще имат да превозват в празнични дни публиката от Париж до Версай и да облекчават обикновените екипажи.“

 • Когато Франклин изложил пред учените, че желязото може да бъде проводник и отклонител на атмосферното електричество, мъдреците му се изсмели.

 

Интересни факти, които трябва да знаете за март!

 

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар