Бърза помощ за непослушното дете – как да се справите с палавника без излишни нерви?

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Децата не винаги са непослушни. Понякога просто им липсва внимание

дете

Демонстративна липса на уважение. Сигурно сте забелязвали деца да гримасничат, да правят пренебрежителни физиономии, с досада да въртят очи, докато възрастен човек им говори. Това неприятно поведение, показващо липса на уважение, най-често е резултат от общуването с по-големи деца. На вашия наследник трябва да обясните, че подобно държание е грозно и обидно. Дайте алтернативни решения. Ако детето не е съгласно или не одобрява нещо, то трябва да изрази мнението си по възпитан начин. Иначе може никой да не му обърне внимание и да не се съобрази с него. Бихте могли дори да го провокирате да експериментира, за да се увери само. Така урокът ще е по-убедителен.

Склонност да преувеличава. В ранна възраст децата обичат да си измислят и да хиперболизират в желанието си да бъдат равностойни на големите и да привлекат вниманието им. Обикновено те заявяват, че знаят много, че притежават най-различни умения, скъпи предмети. Колкото и да смятате това поведение за невинно с неговата очевидна несъстоятелност, не го подминавайте. Някои деца не успяват да го израснат до 10-11-годишна възраст. За да не се стига дотам, разкажете на малкото дете приказката за лъжливото овчарче и когато чуете поредната небивалица, му я припомнете. Ако наоколо има други хора, за да не засрамите детето, дръпнете го настрани и на четири очи му обяснете, че не бива да казва неверни неща. Така ще му спестите риска да изпадне в неловка ситуация или да стане обект на подигравки, след като приятелчета-та му разкрият истината.

Действия без разрешение. Това, че детето е малко, не е оправдание за неприемливо поведение. Още от ранна възраст то трябва да знае, че има правила, които трябва да се спазват винаги и навсякъде. Сигурно на много родители им се е случвало да изпитат неудобство, когато на гости или на обществено място детето им започва да пипа, взема и размества всяка вещ. А също и да предявява претенции към домакините. Не оставайте безучастни към подобно държание, приемайки утешителните думи на околните: „Не се притеснявайте, то е дете“. Научете вашия наследник да спазва правилата у дома, което автоматично ще се пренесе в поведението му и навън. Например ако детето ви пусне телевизора, изгасете го и обяснете, че трябва да попита дали може. Това не е прекалена строгост. От една страна, то може да е гледало достатъчно телевизия през деня, а от друга – би могло да пречи на заниманията ви. Навикът да поискаш разрешение, преди да направиш нещо, показва добро възпитание. С времето детето ще усвои нормите на поведение и ще се налага да пита за все по-малко неща, просто защото ще е научило правилния начин на действие.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар