Той е откровен в леглото или е просто клюкар!?

Ти лайф за Лекува

prikazki v legloto

Преди много години имах едно гадже, което още в началото ми каза: Толкова съм разкрепостен и открит, че няма да имаш проблеми с мене. Никакви тайни, никакви премълчавания – всичко ще ти казвам. Даже и да ти изневеря – идвам на часа при тебе и ти се отчи­там до…сантиметър. В смисъл – докъде съм го вкарал…“

Като за начало ме уда­ви в дълги и сочни разка­зи за своя предишен сек­суален живот – буквално от първите си мастурба­ции, гледането на порно списания под одеялото и надничането в банята, ко­гато се къпе сестра му. Признавам си – много се забавлявах с тези разка­зи, защото той имаше чувство за хумор. Но в един момент ми стана до­садно, защото приятелят ми включваше в допълне­ния и уточнения на основ­ния разказ своите при­ятели, роднини, съседи и дори колетите си от служ­бата – кой, как и защо го прави, какви проблеми има, какви гафове е до­пускал. Взех да се пообърквам в тази много под­робна изповед, изобилно осеяна с имена на непоз­нати или полупознати хора от нашето градче. А и не вървеше някак да го прекъсвам, нали аз му казах още при запознан­ството ни: „Нищо скрито-покрито не искам, всич­ко да е на масата.“ Пък и знам от опит колко обид­но е да прекъсваш раз­казвача, на когото му се струва, че е приковал вниманието и е взел акъ­ла на зрители и слушате­ли. Само понякога го стрясках с въпроса: „Ама чакай-чакай, че не раз­брах – кой е заразил по­ловината квартал? А това за бременната барманка – за себе си ли говориш? Ти ли си я чукал, докато мъжът й миел чашите от кафето?“ Да, Данчо Негъра, как­то му викаха, защото си беше доста мургав, щеше да е гадже и половина, ако не беше толкова… откро­вен. Не вярвам на някоя жена да й стане приятно, ако седи с любимия си в ъгъла на хола, където се вихри купон, и този същи­ят неин любим, докато я гледа в очите и я прегръща нежно през рамо, й шеп­не в ухото: „Погледни на­дясно, ама не се издавай, направи го небрежно. Тази гърдестата, виждаш ли я? Дето пали цигара от цигара. Веднъж пътувахме заедно в нощния автобус до Варна. Имаше две сво­бодни седалки отзад и тя си легна там – уж да спи. Ама явно не й се спеше много-много и щом шофь­орът угаси осветлението, я чух да ми шепне: „Малки­ят, що не дойдеш при мене да ми разкажеш една при­казка… Ама няма да ме пипаш, че много ми е горе­що…“ Аз веднага седнах до нея и като почнах една дълга приказка, и тя като взе да се смее, изобщо не се усети какво правя с ръцете си и докъде съм стигнал. А като усети, беше вече много късно…“

Данчо Негъра имаше още един навик освен от­кровеността – никога не ми спестяваше негатив­ните неща. Уж пак от кри­воразбрана страст към истината. Да речем, че сме вече в леглото, по-загрели в целувките и любовните ласки… Всеки в такива моменти нещо отронва, някакви думи на възхищение и страст. Ня­кои казват: „Господи, кол­ко си хубава, колко си сладка, колко много те искам…“ Други просто повтарят екзалтирано: „Обичам те, обичам те, обичам те….“ Трети, по­чти в безсъзнание, мрънкат: „Ох, ще се пръсна… Ох, ще ме умо­риш…“ Данчо обаче дори и в тези моменти откровеничеше с пълна пара: „Ммм, че дупенце имаш… Толкова кръгличко, шавливичко… Но е малко плоско, право да ти кажа. Марчето, бившата, има­ше един задник като мо­гила. И не можещ да си представиш колко дълбо­ка беше! Трябваше да си пещерняк, за да стигнеш дотам, закъдето си тръгнал… Веднъж, както се бях разпалил, сгреших посоката и Марчето вик­на: „Стоп, стоп, спри се, за там нямаш пътен лист!“ Ама като съм влязъл вече, как да се върна…“

Та, малко множко ми идваше тази негова откро­веност. То бива-бива, ама… чак дотам!

Петя Иванова

 

Виж кои са най-известните сексуални маниаци

 

Магазин за красота и здраве

Прочетете още:

Добавете коментар