Вече нямам никакво съмнение, че се въртя в обръча на черната магия…