Свещта и нейното пламъче имат различни значение за различните народи