Тялото ли беше използвала или ума си, за да постигне всичко това?