ТЕСТ: Намираш ли общ език с хората?

1.   Какво споделяш с най-голяма лекота?

А/ Мога да изрека всич­ко, което ме вбесява.

Б/ Не понасям скандали и за да се отърва от тях, ги разказвам.

В/ Любовните си прежи­вявания.

 

2. Подбираш ли хората, пред които говориш, или просто е важно да изле­еш душата си?

А/ Не мога да кажа всич­ко на всеки.

Б/ Старая се да спестя две неща – тревоги и клю­ки.

В/ Когато ме управляват емоциите, всеки става за „кошче за душевни отпадъ­ци“.

 

3.  За какво те е било срам да говориш?

А/ Издънки колкото щеш.

Б/ Трудно си признавам гафовете в работата.

В/ За любов и секс, а най-много ми се иска тях да споделям.

 

4.  Имаш проблем с ро­дителите си – открай вре­ме и във всичко се бъркат. Ще обсъждаш ли това с приятел/ка?

А/ Предпочитам семей­ните проблеми да си оста­ват у дома.

Б/ Ако много ми прекипи.

В/ Само ако сме много близки.

 

5. Можеш ли да пазиш тайна?

А/ Когато обещая, да.

Б/ Понякога ми е трудно, но го правя.

В/ В някои случаи е из­лишно и не си правя този труд.

 

6. С гаджето си напос­ледък доста се карате и изведнъж то решава да скъсате. Как ще по­стъпиш?

А/ Ще му кажа да се разкара, а после ще изпуша пет цигари от яд.

Б/ Ще опитам да разбе­ра каква е причината.

В/ Ако не се разрева и ако не го напсувам, ще ста­на и ще си тръгна.

 

7. Кой е първият човек, на когото ще звъннеш в такъв момент?

А/ Няма да се обаждам на никого, докато поне мал­ко не ми мине.

Б/ На най-добрия си при­ятел.

В/ Мога пред всеки да изплача разочарованието си.

 

8. Канят те на парти и за да блеснеш, искаш да об­лечеш най-подходящата дреха. Какъв цвят трябва да е, за да се чувстваш добре?

А/ Нещо черно и стилно.

Б/ Дрехите нямат много общо с настроението ми.

В/ Обичам да ме забе­лязват, така че със сигур­ност ще облека нещо ярко.

 

9.  Ако стар познат те от­мине на улицата, какво ще си помислиш?

А/ Възможно ли е толко­ва да съм се променил/а?

Б/ Къде са му очите, къде му е акълът?

В/ Защо се прави че не ме познава?

 

10.   Носиш ли на май­тап?

А/ Мисля, че да.

Б/ Зависи и от шегата, и от състоянието, в което съм.

В/ Нося, но все си повта­рям, че с усмивка се каз­ват най-големите истини.

 

Повече отговори А:

Търсиш пълноценен контакт с хората около теб, дори и с тези, които са просто по­знати или случайни спътници. Проявяваш деликатност и разбиране и очакваш да получиш същото като отго­вор на поведението си. Стремиш се да не се натовар­ваш с чужди тревоги и истории, както и да спестяваш на близките си неприятните и излишните проблеми. Придържаш се към принципа първо да мислиш, после да говориш. В някои случаи тази твоя вътрешна спи­рачка те предпазва от неприятности и отрицателни емоции, но друг път може да е причина да се разми­неш с нещо красиво. Вземи една доза импулсивност, ще се чувстваш окей.

 

Повече отговори Б:

Малко са тези, пред които ис­тински разкриваш душата си. В някои моменти си по-резервиран/а, отколкото е нужно, да не говорим, че понякога определено проявяваш мнителност. Може би затова рядко си позволяваш да реагираш спонтанно, винаги имаш едно наум, все се страхуваш, че някой може да те разбере погрешно, да злоупотреби с ис­креността ти, да се възползва от думите и действията ти. Прекалено сериозно гледаш на всичко, което се случва, на контактите си с хората, очакваш непременно те да имат някакво продължение, а може да е само удоволствие и нищо повече. Както се казва, леко дръпни газта.

 

Повече отговори В:

Ти си подвластен/на на своята спонтанност. Случи ли се нещо, което да провокира емоциите ти, трябва веднага да реагираш – с думи, със смях, със закани, важното е да излееш чувствата си и да успокоиш душата си. И понеже действаш бързо, не подбираш нито хората, нито мястото, нито ситуациите – просто изваждаш като на сергия това, което те мъчи или те прави щастлив/а. Затова не бива да се учуд­ваш, че често хората около теб не са на твоята вълна. Не се тръшкай, че оставаш неразбран/а, просто при­еми, че светът не се върти около теб и твоите емоции. Опитай, преди да кажеш каквото и да е, да прeброиш поне до десет. Помага!

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар