ТЕСТ: Намираш ли общ език с хората?

1.   Какво споделяш с най-голяма лекота? А/ Мога да изрека всич­ко, което ме вбесява. Б/ Не понасям скандали и за да се отърва от тях, ги разказвам. В/ Любовните си прежи­вявания.   2. Подбираш ли хората, пред които говориш, или...