3 съвета при избор на финансов брокер

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

1.   Проучете компанията

За да сте си­гурни, че брокерът ви е лицензиран, ви­наги проверявайте дали компанията, за която работи, е регистрирана в Коми­сията за финансов надзор (КФН) на www.fsc.bg или на телефон: 0900 32 300. Ако компанията е в регистъра, това оз­начава, че сте защитени по няколко на­чина, когато използвате услугите им, включително чрез проверки на състоя­телността и легитимността им, процеду­ра за жалбите и достъп до схема за ком­пенсации, в случай че нещата тръгнат на зле. Ако фирмата не присъства в списъка на КФН, не се занимавайте с нея и уведомете агенцията. Тази фирма работи незаконно, а ако имате отноше­ния с нея, вие не сте защитени.

2.   Пазете се от напористи брокери

Ако брокерът започне много настоятел­но да ви предлага конкретни акции, осо­бено такива, които са били в застой на­последък, това би трябвало да ви се сто­ри съмнително. Понякога безскрупулни фирми организират така наречената схема „напомпай и зарежи“ – силно пре­поръчват дадени акции на клиентите си, цената се покачва, клиентите ги ку­пуват, а брокерите бързо и тайно прода­ват собствените си дялове и печелят ку­пища пари. Това е изключително грозна практика – и незаконна – но се случва. Такава е любимата схема и на офшорни компании – често наричани „Boiler room“ – които ви се обаждат по телефо­на с оферта за покупка. Не падайте в ка­пана.

3.   Пазете се от „горещи съвети“

Бро­керът постоянно ви повтаря каква тайна и „невероятна информация“ е получил. Вероятността той да знае нещо повече от останалите е нулева. Докато разбере­те „тайната“, вероятно топброкерите вече са заели позиции, като закъснелите едва ли ще имат шанс за печалба.

 

 Данъци докараха хипертония на Жерар Депардийо

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар