Купете на търг и сключета най-изгодната сделка

5 добри начина на действие, когато се явявате на търг

Купете си самолет онлайн… или малко термочорапи

Някои правителствени отдели използват търговете и разпродажбите. Министерството на от­браната на Великобритания например разпродава излишно оборудване на www.edisposal.com. Може да си купите всичко от самолет до генератори, лапто­пи, четворен велосипед, кварцови ча­совници и термочорапи.

Запознайте се с аукционера

Задъл­жението на аукционера по време на тър­га е да спечели пари на продавача. Но би искал вие също да си тръгнете, доволни от покупката. Завържете разговор с него/нея, преди търгът да започне. Споме­нете от кои предмети се интересувате и попитайте дали има информация за тях като например на каква възраст са, в какво състояние са и каква е стойността им. След като се запознаетe с аукционера, той/тя може да ви помогне по някол­ко начина. Може да предпочете да иг­норира наддаването ви, ако сметне, че се опитвате да платитe твърде много за избрания предмет. Или ако забележи, че не обръщате внимание на нещо, което би ви заинтересувало, да спомене в бър­зия поток на речта си, че трябва да се за мислите дали да не предложите някаква сума. Добрата ви комуникация с аукинонера ще ви помогне да забележите тези полезни малки сигнали.

Наддавайте разумно

Ако първи ще наддавате на търга, започнете ниско, но не със сума, която би била прекалено малка за предмета. Аукционерът трябва да из­кара пари на собственика, предлагащ предметите на тьрг, и ако те няма да до­несат прилична печалба, наддаването може да се прекрати. Ако все пак някол­ко души решат да наддават с вас, накрая може да загубите.

Определете предварително какъв е лимитът

Преди да започнете да  наддаването за даден предмет, без значение дали присъствате лично на търга или онлайн, запишете си на един лист колко пари сте склонни да похарчитe, после добавете още 10%. По време на разгоре­щено наддаване повечето хора губят способността си да мислят в рамките на разумни цени. След като стигнете определения лимит и добавения процент свобода на действие, спирете. Не предла­гайте повече. Нека спечелилият търга осъзнае, че току-що е платил твърде много, а вие си спестете пари, с които да спечелите друг търг.

Игнорирайте факса с изгодни оферти

Една от най големите измами напоследък е да ви изпратят факс, който обещава, че ако отговорите също с факс, ще ви кажат къде има изключи­телно изгодни търгове. Това упражне­ние ще ви излезе през носа, като платите таксата за телефонен разговор с до­бавена стойност и получите списък с полицейски и държавни търгове, които ще намерите и сами в интернет, при то­ва безплатно.

 

 

 

Клетъчна терапия връща младостта?

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар