С усмивка към отстъпка!

промоции
Бъдете находчиви и станете любимия клиент, така може да получите отстъпка!

 

С усмивка към отстъпка!

Покажете, че сте почитател

Вероят­но ще останете доволни, ако производителят на любимата ви марка ви подари безплатна козметика и други продукти? Те с удоволствие ще го направят, а всич­ко, което се иска от вас, е да ги похвали­те. Производителите непрекъснато по­лучават жалби от клиенти, а когато получат писмо с комплименти, направо се разтапят. „Ако използвате даден про­дукт често и наистина ви харесва, напи­шете писмо до производителя“, препо­ръчва Дона Монталдо, специалист по изгодните сделки. Тя е пращала писма до любимите си козметични компании, за да изкаже подкрепата си и срещу това е получила „хиляди купони за отстъпка“ в пощенската си кутия. Открийте по­щенския адрес на компанията върху опаковката или в сайта им. Когато пи­шете писмото, е важно да споменете точното име на продукта, който ви ха­ресва, и от колко време го използвате. Сложете марка, стиснете палци и чакайте купоните – а може би и малко мост­ри – като благодарност за писмото си.

Сприятелете се с персонала в ма­газина

Харесали сте конкретна раница, която искате да купите преди екскурзия­та в края на лятото, но все още не са я пуснали в разпродажба. Заговорете консултанта в магазина — или още по-добре, самия управител – установете приятелски отношения и попитайтe дали цената на тази стока ще бъде намалена скоро. Вече не сте обикновен клиент като всич­ки останали вече сте вътрешен човек. В непринудения разговор продавачите от магазина може да споделят с вас ин­формация за предстоящи разпродажби, неизвестни на останалите купувачи.

 

 

Защо мразим понеделниците?

Магазин за красота и здраве

Прочетете още:

Добавете коментар