Възможно ли е да се защитим от рак чрез профилактика?

Доказано е, че една трета от всички раковоболни могат да бъдат излекувани с конвенционалните средства.

Профилактика

Защита от рак чрез храната

Възможно е някои сортове зеленчуци да действат активно срещу възникването на рак в стомаха и червата, може би и в белия дроб: цветно зеле (карфиол), брюкселско зеле, бяло зе­ле, зеле, култивирана цикория. Недоимъкът на микроелементите магнезий, желязо, мед, цинк, селен и др. отслабва имунната система. Микро­елементите се съдържат в достатъчно коли­чество във всички сурови храни. Важно е, че балансираното хранене ги подсигурява. Витамин С потиска образуването на нитрозамини в сто­маха. Витамин А благоприятства зреенето на клетките на кожата и ли­гавиците. Приема се, че това би могло да се про­тивопостави на растежа на рака. Въпреки всич­ко никой не би трябвало на своя глава да опит­ва профилактика на рака с витамин А. Това кое­то и без това се отнася за всички витамини, се отнася особено за витамин А, прекаляването е нездравословно. Дали ви­тамин Е спира развитието на различни тумори, е спорно.

 

Превантивни мерки

Незначителните промени в организма най-чес­то може да установи някой, който ви познава отвън и отвътре и по всяко време може да прег­леда организма ви. Кой отговаря на тези усло­вия по-добре от самия вас? Взаимното изслед­ване между партньор и партньорка също може да бъде полезно. За тази цел е нужно да имате известен опит в самоизследването. Позволете на лекаря, комуто се доверявате, да ви обясни как и кога са целесъобразни проверките на кожа­та, гърдите и тестисите и на какво трябва да обърнете особено внимание. Изисквайте от своя лекар да намери време да изслуша вашите констатации. Болничните каси, иначе свидливи, предлагат на всеки съобразно възрастта из­следвания за ранно откриване на рак. Безплат­но! Този шанс в никакъв случай не бива да се про­пуска.С някои от препоръчаните изследвания за ранно откриване на рак също се свързва извес­тен риск, например облъчването при рентгено­во изследване или нараняването при огледите. В този случаи трябва да обсъдите с лекаря своя индивидуален риск и да определите поведение­то си според това.

 

Предупредителни сигнали

От страх пред диагнозата „рак“ много хора изобщо не ходят на лекар, не му съобщават оп­лакванията и наблюденията си или ги съобща­ват непълно. Никой лекар обаче не е ясновидец. Ако искате да ви помогне, той се опира на ин­формацията, която вие му давате. Всяка непри­вична промяна би трябвало без колебание да ви отведе при лекаря. Най-често всичко се оказва безобидно. А за случая, в който точно вие ще се окажете сред малкото „щастливци“, би трябва­ло да използвате шанса на ранната диагности­ка. Колкото по-рано се открие ракът, толкова по-голям е шансът за излекуване. Една трета от всички раковоболни могат да бъдат излекувани с конвенционалните средства.

Най-често срещаните заболявания в човешкото тяло възникват поради недобро усвояване на кислорода в самите клетки. Като следствие на това  намалява функционалната способност на конкретен орган или система в човешкия организъм, което е предпоставка за последващи усложнения.

Освен това в състояние на стрес и по време на метаболитните процеси извършващи се в клетките, се освобождават огромно количество свободни радикали. Те безпрепятствено преминават през мембраните и могат да достигат ядрото на клетката, където се съхранява ДНК. Взаимодействайки с ДНК, свободните радикали са много реактивоспособни и могат да нанасят големи щети на клетката, като инициират появата на туморни процеси и ракови клетки.

Съставките в биоактивния комплекс “ГЕРМАНОР 132“ подпомагат антиоксидантната и имуномодулиращата активност на организма. Активират клетките на имунната система и стимулират естествената защита на тялото. Подпомагат клетъчното дишане. Укрепват кръвоносната система, подпомагат кръвооросяването на мозъка и крайниците, подобряват паметта и зрението. Имат мощен антиоксидантен и противостареещ ефект.

 

Как да намалим риска от рак с хранителни добавки?

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар