Средства за лечение на ревматизъм

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Лечение с медикаменти

Лекуването на ревматизма изисква дългосрочно планиране. Лекарят трябва да облекчи моментните болки, при което задължително оставя възможности за увеличаване на дозата. Същевременно той не бива да допуска дългосрочно предписаните медикаменти да навредят на пациента като неизбежно зло.

 

Мехлеми

Противоревматичните мазила с кожновъзбуждащи действащи субстанции са особена форма на топлолечението. Те се назначават, когато ставите са хронично изменени, но не са остро възпалени.

 

Нестероидни противоревматични средства

Тук спадат лекарствените вещества, които едновременно облекчават болките, препятстват възпаленията и намаляват отоците. Приложението им е целесъобразно, когато: без тяхната помощ не можете да извършвате необходимите движения само физиотерапията се окаже недостатъчна при хроничен полиартрит базисните медикаменти все още не действат напълно. Нестероидните противоревматични средства не действат при всички хора еднакво. По възможност с указания на лекаря трябва да се изпробват различни продукти, докато откриете най-подходящото за вас самите средство.

 

Общовалидни правила за лечението с нестероидни противоревматични средства:

  • да се използват изпробвани субстанции, чии­то странични действия са отдавна познати;
  • да се избират субстанции, които действат кратко време. При субстанциите с продължи­телно действие опасността от нежелани дей­ствия е много голяма. Това важи особено за хо­рата над 60-годишна възраст;
  • терапията да продължава възможно най-кратко време;
  • да не се комбинират различни нестероидни противоревматични средства. Заедно те не действат по-силно, но нараства опасността от странични действия;
  • да не се използват комбинирани препарати.

 

Най-важни странични действия:

До 40% от хората, които вземат нестероидни противо­ревматични средства, се оплакват от стра­нични действия, които могат да са преходни, но и да причинят трайни увреждания: стомаш­ни и чревни смущения от гадене до перфора­ция на язви, бъбречни увреждания от възпале­ние до бъбречна недостатъчност, кожен об­рив до кожни изменения като след изгаряния, чернодробни увреждания, неврогенни смуще­ния от понижена реактивност до гърчови пристъпи.

 

Таблетки, свещички, инжекции, мехлеми

В основни линии нестероидните противорев­матични средства се приемат през устата. Хо­рата, при които възникват стомашни оплаква­ния, могат да опитат дали свещичките ще им понасят по-добре. Това обаче не е много сигур­но, тъй като от червото действащата суб­станция преминава в кръвта и повлиява целия организъм. Безпредметно е да се инжектират нестероидни противоревматични средства: погълнати, те действат точно толкова бързо, както и инжектирани. Трябва да се отхвърлят инжекциите, комбинирани от няколко субстан­ции. За тяхната употреба не съществува науч­но приета обосновка.

Нестероидни противоревматични средства има и за външно приложение. Когато втриете подобни мазила върху големи кожни повърхности и действащата субстанция премине в кръвта, трябва да предвидите същите странични дей­ствия, както когато сте взели таблетка. Често кожата реагира спрямо тези мазила за втрива­не с алергии. Те са ефикасни, когато с тяхна по­мощ могат да се облекчат болките в една или няколко стави.

 

Вътреставни инжекции (интраартикуларни ин­жекции)

Можете да приемете предложението за инжек­тиране на кортизон директно в ставата само при опитен лекар, на когото имате пълно дове­рие. Тези инжекции се правят от много лекари несравнимо по-често, отколкото се налага, за­щото се заплащат скъпо. Вътреставна инжек­ция може де се назначи сам, когато ставата бо­ли нетърпимо, в противен случай общото лече­ние е напълно достатъчно. Подобна инжекция винаги крие опасността от инфектиране на ставата. Това се случва един път на 10 000 по­добни инжекции. За всеки 13-ти потърпевш то­ва завършва смъртоносно. Колкото по-възрастни са засегнатите, толкова повече те уми­рат от последиците от вътреставната инфек­ция. Освен това при такава инжекция костта може да се разруши. Тогава ставата се схваща. За да предотврати подобни последствия, лека­рят трябва да изпълни инжекцията като опера­ция. Възпалителните признаци той може да констатира навременно само, ако наблюдава ставата ежедневно поне в продължение на пет дни.

 

Хранителни добавки

Специалистите по болести на опорно-вдигателния апарат препоръчват прием на хранителни добавки за максимален ефект при лечение на ревматизъм. В аптеките се предлага РЕСТАВИТ АЛФА + ОМЕГА – № 1 продукт за здравето и грижата за болните стави. Добре е да знаете, че редовният прием на РЕСТАВИТ АЛФА + ОМЕГА помага при:

–         Облекчаване на болките в гърба и шията;

–         Подобряване на еластичността и здравината на ставите и сухожилията;

–         Проблеми с костите, зъбите ноктите и кожата;

–         Възстановяване при обездвиженост;

–         Контрол на нивата на лошия холестерол и кръвното налягане;

–         Подпомагане функциите на сърдечно-съдовата система, мозъка и нервната система – особено важни за възрастните хора.

 

 

Операцията помага при лечение на ревматизъм

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар