7 неочаквани ползи от флирта

Игра по правилата или игра без правила – как приемате фриволните закачки и струва ли си да се научим да флиртуваме.

 

Природата е измислила ухажването с една цел – да спече­лим „обекта“, за да про­дължим рода. Днес обаче хората въобще не приемат така флиртуването, често дори не мислят да стигат до леглото. В непринуде­ния контакт те могат да опознаят събеседника си – гласа, езика на тялото, дъха, погледа, и да ре­шат какви отношения да установят занапред. Тази оценка се прави постоян­но при запознанство, независимо дали имате постоянен партньор, или сте в период на „ловува­не“, обясняват психоло­зите.

Друг характерен белег за флирта е, че няма по­лови и възрастови огра­ничения – и жените, и мъжете се чувстват добре, като обменят енергия с другия пол през целия си живот. Е, както казва пи­сателят Жоржи Амаду, не можем да накараме всич­ки да се влюбят в нас, но сме длъжни да опитаме. Ето още 7 причини, за да флиртуваме всеки ден.

ПРАВИ НИ ПО-ПРИВЛЕКАТЕЛНИ

Доказано е, че хората, които обичат да флирту­вай, изглеждат по-добре от тези, които смятат това занимание за недостой­но/Оценката е дадена от околните, а тайната е в това, че флиртът не е лесна работа – трябва да сме постоянно във форма, психическа и физическа. Следим за външността си, стойката, мимиката, движенията… И ставаме по-привлекателни за хора­та около нас.

ПОВИШАВА САМОЧУВСТВИЕТО НИ

Това е още по-приятният момент – флиртът е ис­крен интерес, за разли­ка от „протоколното“ внимание, когато ни правят комплимен­ти или ни под­насят подаръци по задължение. При флирта няма страх от отказ, защото няма и никакво конкрет­но предложение. Фриволният разговор из­разява интерес и показва, че ви е приятно да разме­ните няколко закачки, че харесвате и сте харесвани.

ПОКАЧВА НАСТРОЕНИЕТО

Флиртът е доказан антидепресант – разведрява и най-мрачните мисли. Обяснението е научно – мозъчният център на удоволствието е един и в него постъпват сигна­лите за всичко, което ни е приятно. А усещането, че сме привлекателни, е много приятно, защото желанието да се харесаме е основна човешка по­требност.

ПОВИШАВА ТРУДОСПОСОБ­НОСТТА

Причините за този благоприятен ефект са няколко – от една страна, избро­ените дотук повишено самочувствие, подобре­но настроение, от друга – сваля бързо емоционал­ното напрежение, Психо­лози, изследваш синд­рома на „изпушването“, забелязали, че служители­те страдат много по-малко от него, ако екипът, в който работят е разнополов. Там флиртът се случва сам по себе си, което поз­волява да се откъснете за малко от работния процес и да си дадете няколко минути отдих. Резулта­тите показали, че дори да става по „дежурния“ начин, с едни и същи шеги или закачки, пак има положителен ефект върху трудоспособността. А колкото по-еднообраз­на е работата ви, толкова но-полезен е флиртът за производителността.

Британски психолози установили, че когато ръководството позволя­ва флирта на работното място, случаите на слу­жебни романи са по-мал­ко, отколкото когато не се допускат фриволните моменти.

ПОДОБРЯВА ЗДРАВЕТО

Американски учени включили флирта в списъка на 10-те тайни на дъл­голетието и младостта. Според лекарите по време на флирта пада нивото на кортизола – хормона на стреса, което ни помага да се изба­вим от трево­гите, на­малява риска от сърдеч­носъдови проблеми и съответно «^под­държа здравето ни в добра форма и удължава живота ни.

УКРЕПВА СЕМЕЙСТВОТО

Звучи парадоксално, но е факт. Флиртът увеличава сексуалната и жизнената енергия и ние правим раз­лични жестове на внима­ние към половинката си. Комплимент, закачка, по­глед ще събудят интереса и на брачния партньор независимо от умората след трудовия делник.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ФЛИРТУВАТЕ

Помислете за партньора си, ако имате сериозна връзка. Как ще се почувства? Пос­тарайте се да е очевидно, че изпитвате мно­го по-голям интерес към него, отколкото към

човека, с когото флиртувате. Не бива да допускате да разрушите семей­ството си, ако не сте сигурни, че половин­ката ви приема подобно поведение. Не рискувайте да ви вдигне скандал пред хората или да се впусне в аван­тюри за отмъщение.

ТЕХНИКАТА НА ФЛИРТА Е СТАРА КАТО СВЕТА

Погледи, жестове, интонации, движения – въз­приемаме ги несъзнателно и също така несъзнател­но се включваме в играта или не участваме. Важното е обаче да не се настройваме за нищо конкретно в бъде­ще. флиртът е наистина просто игра, приятно прекар­ване на време за отдих. Ако очакваме от един закачлив разговор сериозна връзка, вероятността да се разочаро­ваме е голяма. Случи ли се да продължим играта и да се опознаем още по-добре, може и да сме срещнали поло­винката си. Шанс едно на хиляда, но все пак шанс.

Как да му вземеш ума на среща

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар