Замърсен шоколад ще захранва стотици семейства с електроенергия