Датата на раждане крие информация за нашата съдба

В датата на раждане са скрити множество тайни

Духовният учител и наставник Кут Хуми дава в ръцете ни знания, за да повдигнем завесата над тях и да открием кода на своето предназначение.

Запишете датата си на раждане, като започнете с годината, месеца и накрая деня, например: 1974 г. 11 месец и 21 число (19741121). Последната цифра – 21, е кодът на кармичната ви задача. Останалите показват кодовете, по които вече сте изградили качества в миналите си въплъщения и не е необходимо да им обръщате внимание. А слабо изградените или въобще некултивирани качества се установяват по липсващите цифри от 0 до 9 w се записват в низходящ ред.

В нашия пример това са: 8, 6, 5, 3. Тези цифри показват кодовете на задачите, които, наред с главната кармична цел, трябва да се решават в настоящото прераждане. Колкото по-малко са липсващите цифра в кода на задачите, толкова по-близо до хармоничното развитие се намира човекът.

ТЪЛКУВАНЕ НА КОДОВЕТЕ

9. Отработването на задачите е свързано с разкриването на първата чакра. Трябва да се научите да преодолявате трудностите с радост и любов, без озлобление и търсене на виновни. Девиз: „Преодолявам трудностите с радост и любов в душата”. Ще трябва да се научите да се грижите за другите, да култивирате чувство на дълг пред обществото и хората, да се научите на дисциплина и отговорност. Да контролирате животинските си инстинкти.

При избора на професия отдайте предпочитание на области, където трябва да използвате ръцете си за промяната на света, с много движение, сила и издръжливост: спорт, бойни изкуства, танци, геология, всякакъв физически труд, хирургия, травматология, масаж. Не се занимавайте с духовни практики и не работете с тънките енергии.

8. Тук усилията са по втората чакра. Главните задачи са създаването на семейство, умението за изграждане на отношения с родители, съпрузи, деца. Трябва да усвоите механизма на жертвеността по отношение на близките. Запасете се с мъдрост и търпение. Приветства се създаването на многодетно семейство. Трябва да се научите да контролирате своите страсти и желания, да ги подчинявате на разума.

Изберете професии, които да ви помогнат да възпитате у себе си такива качества, като жертвеност, търпение, милосърдие: педагог, възпитател, персонал в болници, домове за възрастни хора, хосписи, акушерство, педиатрия. Можете да се занимавате с професии, свързани с природата, екологията. Не се стремете към ръководенето на големи колективи. За духовно развитие са подходящи тантрически практики.

7. Реализирането на задачите в този случай върви по третата чакра

Най-главното е да се научите да контролирате емоциите си, да разберете, че това ще ви осигури стабилно развитие в много аспекти на битието. Нужно е сериозно да развивате менталното си тяло. Осъзнайте, че материалното благополучие и успехът ви зависят от стабилното ви емоционално състояние.

Хората с липсваща цифра 7 предстои да се научат да изкарват пари, да ги ценят и рационално да ги харчат. Трябва да усвоите законите на паричните потоци, да се научите да подчинявате енергията им. Професията ви трябва да е насочена към създаването на нещо: производство, занаяти, търговия. Можете да ръководите големи колективи, но трябва да го постигнете с труд и по заслуги. Издигането в кариерата на всяка цена е нарушение, което ще доведе до последващи уроци в живота.

6. Задачите ви в този живот са свързани с развитието на четвъртата – сърдечната чакра. Те са подобни на задачите на осмицата, но са по-сложни и многообразни. Вече не ви пречат страстите и емоциите, затова се осъществява натрупване на такива качества като милосърдие, състрадание, съпреживяване. При това тези качества се разкриват не на нивото на емоциите и чувствата, а съзнателно – на нивото на душата. Осъзнайте законите на любовта и постоянно разширявайте кръга на безусловната любов в различни аспекти на битието.

Добре е професионалната ви дейност да е свързана с медицината, психологията, педагогиката, наркологията, работата с трудни младежи. Разбирате красотата на изкуството, но не трябва то да стане ваша професия, защото там управляват илюзиите и емоциите, които могат да ви отклонят от пътя ви.

5. Отработването на тази задача е свързано с петата – гърлената чакра. Тук главното направление е свързано със знанията и творчеството. Целта ви е да усвоите знанията за любовта, красотата и хармонията на света и да ги предадете чрез творчество или преподаване. Нека за вас стане закон правилото за „златната среда“ във всички аспекти на битието.

Професиите ви трябва да са свързани с изкуството: художник, писател, певец, артист, изкуствовед и т.н. Препоръчителни са и професии като дипломат, преводач, свързаните с пътешествия, подходяща е и педагогиката, но вече не в училище, а във ВУЗ.

4. Тази цифра показва наложителна работа по шестата чакра, която отговаря за ясновидството

Ще се наложи да преминете през множество различни задачи и ситуации, да се научите да виждате причината за случващото се, да се избавите от илюзиите.

Подходящите професии са най-разнообразни, но не трябва да са свързани с монотонен и еднообразен труд. Добре е да работите в обществени организации, доброволчески движения. Приветства се и работа, свързана със създаването на трудови и творчески колективи.

3. Кармичната ви задача е свързана с най-висшата, коронна чакра. Предстои ви да се научите да изпълнявате законите, при това не само обществените, но и Божествените. Затова трябва да усъвършенствате менталното си тяло, но не на нивото на личността, както е при хората на седмицата, а на нивото на Душата. Това е по-сложна задача.

Ще усещате постоянно влечение към нови знания. Но колкото повече ви се дават, толкова повече ще ги търсите. Задачата ви е да постигнете скритите знания и да ги разкриете пред човечеството без изопачаване. Поради връзката ви с информационното поле на Вселената винаги ще имате достатъчно знания за усвояване на всякакви професии. Но най-добре е да спрете избора си на математика, астрология, физика. Можете да се занимавате и с научна дейност. Отдават ви се юриспруденцията, обществената и законодателната дейност. Главното е обаче да не нарушавате реда и хармонията в света.

Цифрите 0,1,2 се отнасят към Божествените енергии и олицетворяват онази помощ, която хората получават за реализиране на своите задачи

0. Помощта идва по лъча на Волята и Могъществото. Той изисква от вас постоянно обновяване – тогава има положителна роля в живота ви. Учи човека със смирение да приема ударите на съдбата, да умее да чете знаците й. Трябва да познаете Бога, Неговата сила и могъщество. Ако не го направите и не се промените, започва жестоко възпитание: загуба на работа, на близки, любими, на здравето.

1. Помощта идва по лъча на любовта и мъдростта. Той е активен само когато човек има твърдото убеждение, че изворът на сила е у самия него. Когато разкрива сърцето си пред хората и общува с тях честно, без измама. В противен случай този лъч сгъстява мъглата на илюзиите и самоизмамата и води до неясни ситуации.

2. Активизира се помощта на лъча на активното познание. Ако се стремите към знания, лъчът ги дава чрез озарение и помага да се правят открития, дава енергия за активна дейност. Учи да се отнасяте сериозно към всяка дреболия в живота си. Защото тя може да провали съдбата ви. Длъжни сте да познаете и да признаете наличието на енергетични закони.

Затова, ако в датата ви на раждане присъстват тези цифри, ще получите допълнителна помощ по различните лъчи. Но помнете, че разполагайки с достъп до Божествените енергии, се повишава вниманието към вас и се. увеличават изискванията при нарушения. Например дата на раждане 6 означава, че главната кармична задача върви по цифрата 6, а по лъча на волята и могъществото идват помощта и уроците за решаването на тази задача.

Ако кармичната задача (денят на раждане) се състои само от следните числа: 1,2,10,11,12,20,21,22, то трябва да знаете, че сте избрани и че към вас ще бъдат предявени специални изисквания. Това са или хора, които идват с определена мисия за благото на човечеството, или имат големи дългове по въпросите на духовността. Може би в предишни животи не сте се справили с възложената ви висока мисия и Духът ви се е покорил на плътта, поради което е настъпило неговото падение и са се появили кармични дългове, които трябва да платите.

До 33 години тези хора не се отличават особено от другите освен с лекотата и късмета, с които всичко им се отдава

След това обаче се включва програмата за отработване на дълговете или изпълнението на мисията. И тук животът им зависи от това дали ще изпълнят задачите си, или ще се увлекат по материалните блага, използвайки силата и мощта си за задоволяване на личните интереси. Много политици и дипломати се отнасят към тази категория. Тези хора трябва в действията и теориите си да съответстват на религиозното течение, в рамките на което са родени. За тях е непоправим грях да сменят религията си. Енергетиката им е настроена към господстващата религия в региона, където живеят. Проблеми ще им донесат както пълното отричане на духовното устройство на света, така и участието в различни лъжеучения, секти, заниманията с магия и различни гадания.

Имайте предвид, че при неизпълнение на главната ви кармична задача в живота ви ще възникват множество проблеми

Разполагайки обаче с информация за нея, можете да внесете корекции в живота си. Без това не разчитайте да облекчите съдбата си. Можете да оставите и всичко както си е и да вървите по пътя на страданията. А можете и да започнете да живеете осъзнато, да използвате подсказките и знаците за корекция по пътя си и да постигнете душевен покой, радост, щастие, здраве и успехи в живота. Изборът е ваш!

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар