Точно изплатихме апартамента, и мъжът ми ме напусна!