Зоя излиза с мъже, те я обсипват с подаръци и не искат нищо друго