Той е влюбен в мен от 30 години, да му дам ли шанс?