Как Той да ви обърне внимание, без да изглеждате смешна и нелепа?