Зъбите – огледало на човешката карма

Красивите и равни зъби говорят за лека карма, за ясна житейска програма, а неравните свидетелстват за разнородни програми


Редките зъби са признак на страстна натура, а „конските“ – на зъл нрав на притежателя си, който като звяр ще гризе хората…

Съществува вярването, че предните зъби (техният вид и състояние) са символ на родителите, на онова скъпо (и не особено), което те са предали на детето. Ако предните и останалите зъби силно се различават на външен вид, това означава, че кармата на родителите е дисхармонична и те не са защита и опора за чедото си. Горните челюсти символизират предците по мъжка линия, а долните – по женска. Зъбите, които са в съседство с мъдреците, характеризират далечните предци.

Смята се, че млечните зъби са свързани с проблемите, които очакват човека в зряла възраст, с това, което той трябва да промени у себе си

При това, ако първият млечен зъб е резец, това се смята за добър признак – такова дете в бъдеще може само да управлява живота си. Ако млечните зъби дълго не падат, значи човек се развива бавно и остава инфантилен и в зряла възраст не носи отговорност за постъпките си.

Млечните зъби се сменят обикновено на 7 – 8 години. В това време се променя и кармата на детето. Важно е в този период то да бъде настройвано на положителни емоции, да му се рисуват приятни перспективи на бъдещето – това ще му помогне да подобри бъдещата си съдба. В този период в никакъв случай не трябва да се казва на детето, че то е „некрасиво“, „никому ненужно“,„никой него ооича“и т.н., тоест да се залагат негативни програми.

Постоянните зъби (те са с корени за разлика от млечните) символизират житейските уроци, които непременно ще получим в живота. Ако са неравни, криви, с кариеси, значи човекът ще преживее множество трудности и страдания.

Така наречените „мъдреци“ са получили названието си поради това, че се появяват, когато вече сме натрупали някакъв опит, укрепнали сме телом и духом, получаваме зряла карма

И четирите мъдреца се появяват при хората, които са достатъчно духовно силни и са получили защитата на Висшите сили, на пазителите на своя род. Затова

Някога с голяма неохота са изваждали тези зъби, независимо че теса слаби и лесно се развалят. Защо-то с мъдреците човекът се лишава и от покровителството на своя род. Щом се покаже първият мъдрец, притежателят му трябва да нашепне на вода, в която се отразява пълната Т1уна, думите: „Мъдрост моя, защита моя, болести и проблеми не са мои!“. С тази вода се изплаква устата или се изпива.

Според древното поверие броят на зъбите на човека символизира Златния век на Земята, който е бил на нашата планета, докато не загива десетата планета фа-етон. Преди това Сатурн има 32-годишен цикъл на въртене около Слънцето. Затова хората, които имат всичките си 32 зъба, са под неговата божествена защита. Те сякаш притежават охранителна грамота от предците си, която ги защитава от всякакви неблагоприятни външни въздействия и обстоятелства в живота.

Зъбите са показател на фаталните проблеми, които са ни предали предците. Но нищо не може да се прояви без нашето участие.

vitamin_b17_complex_rak_bodilax_zapek_otslabvane_ured_za_srebarna_voda_D-r_Silver_
trenajorni_ochila_D-r_Vijan_dalekogledstvo_kasogledstvo_katarakta
lula_inhalator_astma_kihane_kashlica_himalayska_sol_magic_belt_kolan_bolka_kryst_grabhidro_helt_alkalna_voda_srebarna_vodainderma_psoriazis_kojni_problemi

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар