Приятелството лесно може да се превърне в енергиен вампиризъм