Ето това са цветята, които виреят на тъмно и на студено!