Откриха хилядолетна мумия със съвършено запазен мозък