Четири изобретения, които никога няма да бъдат използвани