Колежката видя сгодна партия и веднага отряза обедните ни почивки