Как ни въздейства огнената стихия през четирите сезона?