Спуканите капиляри се заличават с пулсова светлина