Колко минути са идеалният вариант за с*кс?

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Много хора следват в спалнята мотото на Мечо Пух:

„Колкото повече, толко­ва повече.“

 

Само че дългите любовни нощи, за които меч­таят жените (а мъжете се опитват да им осигурят) и за които пише в любовните ро­мани, нямат нищо общо с ре­алността. Мит е, че добрият секс задължително трябва да е дълъг. В еротичните фан­тазии моделът за мъжката сексуалност са големи пени­си, твърда като камък ерек­ция и сексуална активност, която продължава през ця­лата нощ.

Факт е обаче, че дългот­райният секс не е по-удовлетворяващ. Истината е, че за повечето двойки идеални­ят секс продължава 10 мину­ти. Останалото е предвари­телна любовна игра и финал­ни ласки – стига, разбира се, някой от двамата да не зас­пи преди тях. Реалната кар­тина е такава – 7-минутният секс е достатъчен, между 7 и 13 минути е идеален, а над 13 минути е прекалено дълъг. Сексуалният акт, който продължава под 3 минути, пък е твърде кратък и не сти­га за получаване на удовлет­ворение.

За разлика от порно фил­мите, жените и мъжете в ре­алния живот не искат секс-маратон, който продължава с часове. Цяла нощ, прека­рана в любовни ласки, се оказва не само уморителна, но и води до разочарование. За мнозина този секс е ску­чен и натоварващ. Така че ако искате да се докажете пред новата партньорка или партньор, по-добре се отка­жете от идеята за рекорди по дълго правене на секс и за­ложете на любовната увертюра. Или както се казва, по-­важно е качеството, а не ко­личеството. Разбира се, по­нятието „идеален“ е условно. Всяка двойка сама преценя­ва кой е за нея удовлетворя­ващият секс – продължител­ност, място, пози и всичко останало. Партньорите мо­гат да се нагодят с времето (дори физически) към даде­ностите на другия при усло­вие, че имат желание да взе­мат под внимание потребно­стите на партньора. В про­тивен случай сексът може да се превърне в скучно зани­мание, когато става въпрос за дълготрайна връзка.

Условие за получаването на сексуално удовлетворе­ние е способността да се отърсим от комплексите и вътрешните си ограничения и напълно да се отдадем на чувствата и емоциите. Някои мъже споделят, че дори ако жената не е много млада и не е с перфектна външност, но успява да се държи напълно разкрепостено и да се отдаде на своите жела­ния, възбужда мъжа по-сил­но и му доставя по-голяма наслада, отколкото студена млада красавица. Доказа­телство за това са хармонич­ните двойки, при които же­ната е по-възрастна от мъжа и му отстъпва по външен вид.

Колкото и да ви е чудно, прекалено дългият полов акт, както и прекалено крат­кият, не са полезни за здра­вето. Така че и в това отношение важи правилото за златната среда.

Стефан Петров

 

 

Най-фрапиращите инциденти по време на секс

 

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар