Най-фрапиращите инциденти по време на секс

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Ще се учудите колко са изобретателни хората, когато експериментират в леглото.

Свободата безспорно е нещо хубаво. Когато става дума за свободата в секса, то тя е направо нещо вели­ко. Но… както винаги, тя ще е върхът, ако хората знаят какво да правят с нея. За­това не е зле да знаете по­вечко.

Ако си падате по садо-мазо с белезници, вериги и други подобни екстри, поне с 4 очи гледайте да не изгу­бите ключовете за тях, а и предварително проверете дали не заяждат. Това е част от практиката за безо­пасен секс с екстремален вкус. Съветът може да из­глежда пълна глупост или да ви накара да се заливате от смях сега, но когато страс­тта отмине и откриете, че липсва ключът, поради ко­ето оставате закопчани за леглото или с вързани край­ници, да речем, хич няма да ви е забавно. А и за каква свобода говорим, когато ге­роите са приковани?! Пре­ди време така се почувства­ли две млади британки, ко­ито загубили ключовете от белезниците, докато се от­давали на садо ласки. На­ложило се да извикат по­жарна охрана, за да ги от­ключи.

Ако по пустите нощни улици се изкушите от секс пред ограда с железни пръчки или на стълби с же­лезни перила, непременно мислете с главата си и д ори не опитвайте да я проврете през перилата. За да раз­бия и капчицата останал ви ентусиазъм, ще разкажа за една 46-годишна жена, коя­то в търсене на екстремен секс позволила на партньо­ра си да натика главата й между железните пръти. Ви­новникът изчезнал, но се обадил на „Гражданската защита“. Когато дежурните дошли, заварила дамата да стои на четири крака с гла­ва, забита от другата стра­на на оградата. Тя била спа­сена, но за удоволствие вече и дума не можело да става

Сексът в колата вече е нещо обичайно, стига… да не сте спрели под наклон и до водоем. Иначе голямото необичайно чукане може д а прерасне неусетно в голя­мо непредвидено потъване и къпане. Това се случило с една немска двойка – по време на бурните страсти някой от двамата бутнал скоростния лост на запале­ната кола и тя полетяла във водите на река Рейн. Люби­телите на екстремния секс били спасени.

Сексът на вътрешния перваз на прозореца без­спорно може да бъде вълну­ващ по ред причини, стига преди д а започнете играта, да проверите дали прозо­рецът е добре затворен. Това не направили двама любители на силните усе­щания, които кръшкали на законните си половинки. Срещали се в наета за цел­та квартира, обикновено не разполагали с много време, а искали да вземат макси­мум удоволствие от среща­та си. Когато стигнали до перваза, незатвореният прозорец. . . им отворил очи­те за света – прелетели, как­то си били вкопчени един в друг, и тупнали на земята. Късметлии били, защото етажът не бил висок, а до сградата нямало нито пей­ка, нито кофа за боклук, нито дори рози с бодли. За щастие конспирацията завършила без намесата на полиция, Спешна помощ, бдителни съседи и винаги готови доброжелатели.

Свободата в секса от­давна е допуснала трети в леглото – той и тя може да бъдат заменени не от кого да е, а от негово величество вибратора. Приемайте вся­какви съвети, но не забра­вяйте какво означава един вибратор да е качествен: да е подходящ по размер за този, който ще го ползва; да има удобна дръжка – тя улеснява използването му; най-предпочитан материал е силиконът; трябва да е лесен за поддръжка и мие­не; материята, от която е на­правен, минимално да задъ­ржа бактерии, да не предиз­виква алергични реакции и да няма натрапчив мирис.

 

5 от най-разпространените интимни табута

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар