Нуждая се от този мъж като от наркотик

Какво ми става? Като пристрастена съм!

Преди него имах две връзки, но нито единият, нито другият ме беше до­косвал, целувал и любил така, както този мъж. Бях на 19 години, а той – на 34. Отначало не знаех, че е женен. В продължение на три месеца сякаш омагьо­сана не виждах реалност­та – той не ме канеше у тях, когато беше с мен, винаги изключваше телефона си, а и с приятелите си не ме запозна. Както казват хо­рата – любовта е сляпа!

След като разбрах за жена му и 4-годишната им дъщеричка, веднага се от­дръпнах. Признавам с ръка на сърцето – опитах се да го изтръгна от там, но не успях. Бях като пристра­стена, нуждаех се от лас­ките му като от наркотик. Както всяко пристрастява­не, и моето не доведе до нищо хубаво – скоро раз­брах, че съм бременна. Реших да махна бебето, но той ми каза, че си иска рожба от „лудата си лю­бов“. Беше ми хем трудно, хем чудно. Любимият ми продължаваше да живее със семейството си, а мо­ята бременност напредва­ше. Блъсках си главата как ще раждам без осигуров­ки, без пари. Блъсках тая своя куха глава, ама беше късно. Едно обаче знаех със сигурност – никога ня­маше да изоставя това дете. Мисълта за него ме крепеше. Минах през мно­го изпитания, през обтег­натите отношения между мен и баща ми. В крайна сметка, докато таткото на детето се покри за извест­но време, тъкмо моят баща ми помогна, като изтегли заем.

Настъпи моментът да раждам, закараха ме в болницата с линейка, но тревогата се оказа фалши­ва. Определиха ми ден за секцио и 10 дни по-късно ме оперираха. Уви, само няколко часа се радвах на детето си – после то почина. Дори не искам да си спомням за това, защото сълзите ми напират в очи­те.

Сега, след като измина доста време, си давам сметка, че онази изпепеля­ваща страст се оказа по­губваща за мен. Макар и трудно, откъснах този мъж от себе си, въпреки че и до днес имам чувства към него. Но най-вече скърбя за първата си така жела­на рожба и болката ми едва ли някога ще отмине напълно.

 

5 основателни причини да правим секс

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар