Как да направите престоя си в болница колкото се може по-кратък и по-безопасен

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ
За никой престоя в болница не е приятно изживяване, но с нашите съвети можете да направите престоя си по-кратък и по-безопасен


Само не през август

В началото на практиката си повечето лекари сменят местоназначението си на интервал от 6 месеца до 2 години. Пиковият период, когато сякаш всички наведнъж сменят работата си, е август. Това е месецът,

когато повечето току-що дипломирали се лекари, които доскоро са били сту­денти или са сменили специалността или квалификацията си, заемат новите си роли. Очевидно това е и месецът с най-много медицински грешки. Особено популярни са грешките при изпис­ване на рецепти. Започването на нова работа винаги е свързано със стрес, осо­бено ако това е първата професионална изява. Не е изненадващо, че грешките при рецептите или препоръчаното лече­ние се срещат най-често по това време. Някои болнични фармацевти се стре­мят да са постоянно нащрек за наличие на лекарствени грешки при дежурствата на новите лекари. Много болници имат въведени системи, които да помагат на току-що заелите поста си. И все пак може би за вас ще е най-добре, ако поча­кате до септември за важната операция.

Избягвайте почивните дни

Освен ако не е много спешен случай, опитайте се да избегнете приема в болницата в събота, неделя или в празничен ден. Според едно британско изследване нивата на смъртност в болниците са най-ниски във вторник и се покачват значително в неделя, преди отново рязко да спаднат в понеделник. Причи­ната за тези колебания вероятно се крие в недостатъчния персонал в почивните и празничните дни.

Риск от съсиреци в кръвта

Смята се, че един от десет смъртни случая се дължи на белодробна емболия – кръвни съсиреци в белите дробове. Съсиреците често се образуват в долната част на кра­ката, когато пациентът лежи неподвиж­но продължително време. Известен още като дълбока венозна тромбоза (ДВТ), същият проблем може да се появи при дълги самолетни полети, прекарани в свити, неудобни пози. Съсиреците могат да се откъснат и да се придвижат с кръв­ния поток към дробовете, като предиз­викат фатално запушване на артериите. На по-голям риск са изложени хората над 40 години, както и тези с претърпе­ни операции в областта на корема, бед­рата или краката. Съществуват медика­менти, които „разреждат“ кръвта, и ме­ханични средства като специални ком­пресиращи чорапи, които не позволяват на кръвта да се събира в краката. Те мо­гат да предотвратят до 60% от случаите на ДВТ и да спасят живота на стотици хора всяка година.

 

 

 

Операцията помага при лечение на ревматизъм

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар