777 заклинания за любов на Ходжа Сафие

И друг път съм разказва­ла, че дарбата да помагам ми е дадена от Бог, а моят най-голям учител как да бъда полезна на хората беше баба ми, която също е ходжа.

Споделяла съм и интересни случаи от кон­тактите си с хора, изпад­нали по един или друг начин в затруднения. Напоследък особено ме впечатли стра­данието на едно дете, ко­ето толкова заекваше, че не само нищо не му се раз­бираше, ами от страх и неудобство направо беше спряло да говори. В отчая­нието си родителите стигнаха до мен. Като от­ворих картината, видях, че завистлив човек е направил силна магия на семейство­то, а детето, като най-беззащитно, почти изцяло я беше поело. Доста усилия бяха нужни, за да реша про­блема му, но за щастие и този път успях.

Отрицателни въздей­ствия, поразили мои клиен­ти, мога да изчиствам с огън и вода и от разстоя­ние – огънят изгаря злото, водата гаси пожарите, ко­ито горят във и около нас. Тя ми е нужна и за да от­мие негативните мисли, намерения и действията, да изчисти всяко зло. В paботата си използвам и много билки – някои са си наши, български, други ми доста­вят проверени хора от чужбина – с тях помагам срещу стрес, безплодие, нощно напикаване, при зависимост от алкохол и наркотици. Успешно и бързи с бяла намеса събирам разде­лени двойни, ако, разбира се, по съдба мъжът и жената си принадлежат.

Тези, които са ме посе­щавали в дома ми, знаят че ги посрещам с броеница и винаги ги карам да събличат връхните си дрехи, да ги обръщат наопаки и да ги окачват на специална зака­чалка в кондора. Тя не слу­чайно е до входната врата – така става бариера за лошите енергии, които недопускам в кацата си. А кога­то човек остави палтото или якето си по начина по който му казвам, всъщност предпазващ и него самия от негативни влияния. Колко­то до броеницата, за нея говоря рядко, защото ми е много скьпа. Нея, както Корана и дарбата си, имам от баба си, с която и досе­га имам здрава връзка. Бро­еницата е четена с 555 мо­литви, показва ми най-важните неща и ми дава най-ясните отговори, включи­телно и докрай ли е изчис­тена магията, която съм работила.

Винаги напомням, че най-сигурната защита срещу злото са специалните мус­ки с различен цвят, които приготвям. Муската за здраве на всеки в семей­ството е синя и се прави най-трудно – 999 молитви и заклинания. Не забравяй­те, че 9 е специално число, което има особена сила, а тя става тройна, когато ритуалите са 999. За да сте сигурни в нея, зарове­те муската в градина под роза – домът и семейство­то ви ще цъфтят така, както и прекрасното цве­те. Освен това също като него ще може да се защи­тавате от всякакви посе­гателства – нали затова розата има бодли. Муска­та за щастие и късмет е червена и се приготвя със 777 молитви, защото и чис­лото 7 също е божестве­но. Тази защита е най-ефикасна тогава, когато е прибрана на скрито и чис­то място в дома. Все по­вече хора напоследък мо­лят за муски за късмет и успех. И тази „рецепта“ знам – 666 молитви, а вие забравяйте, че тях всеки трябва да носи у себе си и да ги пази от лоши хора и от зли очи.

Всеки, който има про­блем, може да ме потърси и ще е добре дошъл! Всеки­го изпращам с червен ко­нец – за здраве и да го пази от магии. Давам му и един син конец, за да го спасява от уроки. Ако имате нуж­да от мен, обадете се.

Ходжа Сафие 0888 290 118, 0887 964 961

 

 Восъчна магия за любов, хармония и разбирателство

Магазин за красота и здраве

Прочетете още:

4 коментара

  1. анета says:

    Ходжа сафие имам проблем и моляви помогнете му с момче то което бях повече от година неиска да ме виж да маикаму му намери жена то и е с нея моляви помогнетеми да се варнепри мен и да виждам само мен моляви

  2. теодора says:

    МОЖЕЛИ ДА МИ НАПРАВИТЕ МУСКА ЗА ЛЮБОВ ЗА ОПРЕДЕЛЕН МЪЖ

  3. Ники says:

    Здравейте, бих искала да попитам дали е възможно да ми направите муска за любов за определен мъж? Благодаря предварително.

Добавете коментар