Майчина мъка: Детето ми остана на улицата!

Ще споделя майчината си мъка и надеждата си, че проблемът на нашето семейство ще се разреши. Аз имам син, който израсна и когото успяхме да изучим в трудно време. Сега работи в БАН – доказателство и за нас като добри родители,...

И на богатите им се пада да страдат

Не се срамувам от това и често си го мисля… Темата бедни – богати си­гурно е стара колкото света. С нея са свързани безброй крилати фрази като: „Бедно­стта не е порок, но е голямо неудобство“, „Парите не пра­вят...