Какво можете да научите за детето си от учителите?

От учителките може да научите ценни подробности за вашето дете – все пак те прекарват повече време от вас с него За това ще ви помогнат родителските срещи. Вероятно ви е известно какви оценки има. Ако не са особено високи,...

Ето как може да имате полза от родителските срещи

Два загубени часа, казват някои родители за срещата с учителите на сина или дъщеря си Други даже се отказват да ходят, защото смятат, че не научават нищо полезно, а слушат само оплаквания колко лоша е дисциплината в класа....