Поверия срещу нечиста сила

Едно от най-устойчивите и старинни суеверия е чукането на дърво Някои народи не чукат на дърво, за да не се самоурочасат, а само леко го докосват… Историята на произхода на това интернационално поверие не е толкова проста,...

Рецептите на баба: Как да се предпазим от злото?

Как са се борели със злото нашите пред-ци? Подкова и четирилистна детелина пазят от злото Обърната наопаки дреха. Смята се, че ако обърнете наопаки дори едната си ръкавица, духовете ще ви заобикалят или дори изобщо няма...