Ритуал за изпълняване на желания със свещи и тридневен пост