Тези две заклинания ще накарат вашите длъжници да ви се издължат