Новата мода винаги скандализира по-възрастното поколение!